426650 366007216756580 1919381287 n

Bastard bar

Adresse
Strandgata 22
Tromsø
SA 4 NOV
Kaos: Hajk
Samstag, 04. November 2017, 21:00 Uhr @ Bastard Bar
DO 16 NOV
Lamark // Bastard Bar
Donnerstag, 16. November 2017, 21:00 Uhr @ Bastard Bar
DO 15 FEB
Honningbarna // Bastard Bar
Donnerstag, 15. Februar 2018, 22:00 Uhr @ Bastard Bar