426650 366007216756580 1919381287 n

Bastard bar

Addresse
Strandgata 22
Tromsø
FRE 22 SEP
Los Plantronics
22/09-2017 22:00 @ Bastard Bar
FRE 29 SEP
Kaos: Jadudah
29/09-2017 21:00 @ Bastard Bar
FRE 6 OKT
Hausner // Bastard Bar (utsolgt)
06/10-2017 22:00 @ bastard bar
Utsolgt
LØR 14 OKT
LØR 4 NOV
Kaos: Hajk
04/11-2017 21:00 @ Bastard Bar
TOR 16 NOV
Lamark // Bastard Bar
16/11-2017 21:00 @ Bastard Bar
TOR 15 FEB
Honningbarna // Bastard Bar
15/02-2018 22:00 @ Bastard Bar